Toto je první ze tří modulů kompletně přepracovaného kurzu koučinku. Kurz je odlehčen od grafických prvků, tak, aby se rychleji načítal. Všechny části kurzu i pdf soubory jsou nyní upraveny tak, aby se dobře zobrazovaly na mobilních zařízeních.

Obsah Modulu 1

1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení

2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie, kognitivní procesy

3. Týden: Komunikace a naslouchání

4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové postupy a procesy

Tento modul, nebo celý kurz, si můžete objednat zde.

Obsah Modulu 2

5. Týden: Koučink - První hodina s klientem

6. Týden: Vybrané nástroje koučinku

7. Týden: Cíle a řešení problémů na cestě k nim

8. Týden: Koučink jako nástroj leadershipu

Tento modul, nebo celý kurz, si můžete objednat zde.

Obsah modulu 3:

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

10. Týden: Koučink asertivity

11. Týden: Koučink stresu

12. Týden: Koučink obav a strachu

Tento modul, nebo celý kurz, si můžete objednat zde.

Manuál kouče

Manuál asertivity

Manuál zdravého sebevědomí

Manuál zvládání stresu

Manuál relaxačních technik

Tyto manuály jsou součástí kurzu Online kurz koučinku - Mindset Coaching®. Většina návodů a cvičení je již obsažena v kurzu a zde je naleznete v přehledné, ucelené formě ke stažení.

Absolvovali jste všechny 3 moduly? Tak si nyní zkuste udělat závěrečný test. Pokud budete mít nejméně 70% odpovědí správně, vystavíme vám certifikát o úspěšném zvládnutí kurzu a registraci jako Mindset Coach.

Pokud se vám to hned na poprvé nepodaří, můžete test opakovat, dokud ho úspěšně nezvládnete. Ale pozor, otázky jsou pokaždé náhodně vybrány a budou při každém pokusu jiné.

Pokud chcete rychle získat přehled o metodách koučinku, rozvinout všechny své schopnosti a pomoct sobě nebo svým klientům, tak toto je váš kurz. Kurz je sestaven z upravených videí z proběhlých prezenčních kurzů, prezentací, textů, cvičení, testů, manuálů a dalších materiálů, které používáme v prezenčních kurzech. Je na vás a vašich časových možnostech, jak dlouho vám absolvování kurzu bude trvat. Kurz budete mít k dispozici po dobu 6 měsíců, po dohodě i déle

Tento kurz již nelze objednat, je ale stále funkční pro stávající klienty, kteří si kurz v minulosti objednali.

Objednat si můžete přepracovaný kurz Online kurz koučinku - Mindset Coaching®, buď celý kurz, nebo jednotlivé moduly, zde.