Skip available courses

Available courses

Pokud chcete rychle získat přehled o metodách koučinku, rozvinout všechny své schopnosti a pomoct sobě nebo svým klientům, tak toto je váš kurz. Kurz je sestaven z upravených videí z proběhlých prezenčních kurzů, prezentací, textů, cvičení, testů, manuálů a dalších materiálů, které používáme v prezenčních kurzech. Je na vás a vašich časových možnostech, jak dlouho vám absolvování kurzu bude trvat. Kurz budete mít k dispozici po dobu 6 měsíců, po dohodě i déleVíce informací a registraci do kurzu naleznete zde.

Toto je první ze tří modulů kompletně přepracovaného kurzu koučinku. Kurz je odlehčen od grafických prvků, tak, aby se rychleji načítal. Všechny části kurzu i pdf soubory jsou nyní upraveny tak, aby se dobře zobrazovaly na mobilních zařízeních.

Obsah Modulu 1

1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení

2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie, kognitivní procesy

3. Týden: Komunikace a naslouchání

4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové postupy a procesy

Obsah Modulu 2

5. Týden: Koučink - První hodina s klientem

6. Týden: Vybrané nástroje koučinku

7. Týden: Cíle a řešení problémů na cestě k nim

8. Týden: Koučink jako nástroj leadershipu


Obsah modulu 3:

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

10. Týden: Koučink asertivity

11. Týden: Koučink stresu

12. Týden: Koučink obav a strachu

Tento kurz zaměřený na osobní rozvoj kombinuje všechny tři následné kurzy zaměřené na budování zdravého sebevědomí, asertivitu a zvládání negativních emocí. Ukáže vám, jak můžete sami pracovat na rozvoji vašeho sebevědomí, asertivity a jak zvládat strach, stres a obavyVíce informací a registraci do kurzu naleznete zde.

Nízké sebevědomí může ovlivnit výsledky v práci nebo ve škole. Lidé se sníženým sebevědomím mohou stabilně dosahovat nižších výkonů, než jakých jsou schopní, protože věří, že nejsou tak dobří jako ostatní. Pokud se vyhýbáte výzvám ze strachu, že je nezdoláte, nebo máte potíže uvěřit, že jakýkoli kladný výsledek je důsledkem vašich vlastních schopností nebo 
kvalit, je možné, že tak jako většina lidí trpíte sníženým sebevědomím. Více informací a registraci do kurzu naleznete zde.

Všichni se rodíme přirozeně asertivní. Většina lidí ale svoji přirozenou asertivitu autoritativní výchovou v průběhu dětství ztratí a asertivitě se musí v dospělosti znovu učit. V kurzu se naučíte čelit neférovým požadavkům vašich přátel, příbuzných nebo nadřízených a získáte lepší kontrolu v situacích, které jsou pro vás důležité. Více informací a registraci do kurzu naleznete zde

Tento kurz vám ukáže, jak vidět v negativních emocích přítele, který nám pomáhá řešit problémy. Zároveň se naučíte, jak se jich zbavit tím, že odstraníte jejich původ. Naučí vás ale také rozpoznávatkdy jsou tyto signály zbytečné, kdy nám nepřináší žádný užitek a jak se jich pak efektivně zbavit. Více informací a registraci do kurzu naleznete zde.

V tomto kurzu jsou zásadní informace pro každého, kdo chce v životě něčeho dosáhnout. Díváme se zde z různých perspektiv na to, co jsou ty správné cíle a co je to vlastně úspěch. Možná budete trochu překvapeni, možná nebudete se vším souhlastit ale určitě vás tento kurz dovede k zamyšlení nad vašimi vizemi a cíli a přispěje k tomu, že úspěch budete definovat jinak, než doposud. Více informací a registraci do kurzu najdete zde

Test asertivity zdarma21 otázek, které vám pomohou zjistit stupeň vaší asertivity a ukáží, jak asertivní jste a na čem byste měli v budoucnu pracovat.

Test asertivity je zdarma, stačí když si vytvoříte účet, kliknete na potvrzovací email a zapíšete se do kurzu.


Skip course categories

Course categories

Collapse all
Expand all

Skip novinky stránek

Novinky stránek

Picture of Dr. Ivan Černohorský
Akreditovaný kurz koučinku
by Dr. Ivan Černohorský - Tuesday, 21 June 2016, 2:37 PM
 

Akreditovaný kurz koučinku

Připravujeme pro vás kurz koučinku s akreditací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  kurz koučinku. Kurz je koncipován jako částečně distanční (e-learning na tomto portále) a částečně  prezenční. Velká výhoda kurzu je, že bude možné objednávat a platit jednotlivé distanční moduly postupně a bez jakéhokoliv závazku.

Read the rest of this topic
(263 words)